Trung tâm sức khỏe và làm đẹp cho phụ nữ Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên quan niệm: con người là yếu tố cốt lõi.

Vì vậy khi tuyển dụng nhân sự chúng tôi luôn yêu cầu họ phải có:

Nguyên tắc tuyển dụng

  • Kiến thức chuyên sâu về mỹ phẩm
  • Kiến thức về nấu ăn
  • Kiến thức biên tập nội dung
  • Kiến thức về sức khỏe cho phụ nữ

Đảm bảo Công khai – Công bằng – Bình đẳng cho mọi đối tượng phù hợp.

Kế hoạch tuyển dụng

Hàng tháng, căn cứ vào nhu cầu công việc, căn cứ vào kế hoạch hoạt động, các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà Trung tâm có kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Thông báo tuyển dụng

Các yêu cầu tuyển dụng của Trung tâm trước hết sẽ được đăng tải trên Website của Trung tâm và trên các trang Thông tin điện tử khác.

Trình tự tuyển dụng

Các ứng viên xin tuyển dụng phải nộp hồ sơ cho Bộ phận nhân sự (Văn phòng Trung tâm). Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ứng viên sẽ được mời đến làm bài kiểm tra về kiến thức và kỹ năng. Cuối cùng, khi qua vòng kiểm tra, các ứng viên sẽ được mời đến phỏng vấn. Kết quả sẽ được Bộ phận nhân sự hoặc Ban chuyên môn thông báo cho ứng viên sau khi có báo cáo tổng kết về quá trình tuyển dụng.

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Các nhân viên mới tại Trung tâm được hướng dẫn, đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. Trung tâm luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất để các nhân viên thích ứng một cách nhanh nhất với môi trường làm việc mới. Trung tâm khuyến khích người lao động học thêm ngoài giờ làm việc chuyên môn để nâng cao năng lực làm việc tại Trung tâm, bằng cách:

  • Tạo điều kiện về thủ tục cần thiết để đi học được thuận lợi;
  • Giành một khoảng thời gian nhất định để người lao động tham gia học tập;
  • Có thể trợ cấp một khoản nhất định tiền học phí.

Công đoàn Trung tâm sẽ chủ động tổ chức sinh hoạt tập thể dưới dạng câu lạc bộ khoa học/nghiệp vụ để báo cáo, truyền đạt các vấn đề thiết thực giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người lao động.

Các Trưởng Ban có trách nhiệm và có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn cho CBNV, đặc biệt là CBNV mới, để làm việc có hiệu quả. Chính sách đãi ngộ và phúc lợi Không chỉ được đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao trình độ, cải thiện kỹ năng và có cơ hội phát triển nghề nghiệp mà các CBNV làm việc tại Trung tâm còn được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác như: Chế độ thu nhập, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng.

Chính sách về thu nhập

Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, vai trò, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế tại đơn vị, kết quả công việc của người lao động và trung tâm sẽ chi trả mức lương hợp lý.